Διοικητική Επιτροπή προς Εθνικό Ταμείο

Διοικητική Επιτροπή προς Εθνικό Ταμείο

Πληροφορίες Εκθέματος

Αρχείο: Οικ. Κοπανίτσα
Κωδικός αναγνώρισης: GR HP_LHP A.4.1.13
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

(Ναύπλιο, 21 Οκτωβρίου 1826)

Έγγραφο της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδας προς την Επιτροπή του Εθνικού Ταμείου, διά του οποίου βεβαιούται η συνεισφορά του Αναγνώστη Κοπανίτσα σε διαφόρους εσωτερικούς εράνους, με το συνολικό ποσό των 5.450 γροσιών

Ο Αναγνώστης Κοπανίτσας, πρόκριτος της επαρχίας Μυστρά, πολλές φορές σε κρίσιμες περιστάσεις για την Επανάσταση είχε προσφέρει γενναιόδωρα την περιουσία του για την κάλυψη των εξόδων του Αγώνα.