Δ. Σουρμελής, Ιστορία Αθηνών

Δ. Σουρμελής, Ιστορία Αθηνών
Δ. Σουρμελής, Ιστορία ΑθηνώνΔ. Σουρμελής, Ιστορία Αθηνών

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Διονύσιος Σουρμελής
Τίτλος: Ιστορία των Αθηνών κατά τον υπέρ ελευθερίας αγώνα
Τόπος & Χρόνος: Αίγινα 1834
Σελίδα/-ες: τίτλου & 14-15
Εκδοτικός Οίκος: Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Περιγραφή της πολιορκίας της Ακροπόλεως των Αθηνών (Απρίλιος-Μάιος 1821)

Ο Διονύσιος Σουρμελής, λόγιος και ιστορικός των Αθηνών, στο συγκεκριμένο έργο παρέχει πολλά αυθεντικά ιστορικά έγγραφα και σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τα γεγονότα του Αγώνα στην Αττική.

Εν προκειμένω, γίνεται αναφορά στην πολιορκία της Ακροπόλεως το 1821: μετά την απελευθέρωση της Αθήνας στις 28 Απριλίου, οι Τούρκοι κάτοικοι είχαν καταφύγει στην Ακρόπολη μαζί με τους ομήρους προεστούς και oρισμένους πολίτες. Οι Έλληνες συνέχισαν με σθένος την πολιορκία, πλούσιοι και φτωχοί, διαθέτοντας το σώμα και την ψυχή τους «εις επιτυχίαν του ιερού και μεγάλου σκοπού», σε τέτοιο βαθμό που, όπως σχολιάζει ο συγγραφέας, «Ό,τι και αν είπη τις εις έπαινον των Αθηναίων κατά την παρούσαν εποχήν, δεν ήθελεν υπερβή τους όρους της μετριότητος». Τελικά, στις 10 Ιουνίου, ο Ομέρ Βρυώνης έλυσε την πολιορκία και ανακατέλαβε την Αθήνα.