Αρχιστράτηγοι πολιορκίας Λάλα προς Εκτελεστικό

Αρχιστράτηγοι πολιορκίας Λάλα προς Εκτελεστικό

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 1
Αριθμός Εγγράφου: 334
Σελίδα/-ες: 334
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Έγγραφο των αρχιστρατήγων της πολιορκίας του Λάλα προς το Εκτελεστικό (Δίβρη, 16 Ιουνίου 1821)

Η Μάχη του Λάλα, στην ορεινή Ηλεία, ήταν μία από τις πρώτες νικηφόρες επιχειρήσεις των επαναστατημένων Ελλήνων στην Πελοπόννησο, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στις 23 Σεπτεμβρίου 1821.

Οι αρχιστράτηγοι της πολιορκίας, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Δημητράκης Πλαπούτας, Γεώργιος Σισίνης και Παναγιώτης Φωτήλας, ευρισκόμενοι στη Δίβρη, συνυπογράφουν την αναφορά στην οποία βεβαιώνουν ότι ο καπετάν Ευάγγελος Πανάς από την Κεφαλονιά έλαβε μέρος στις μάχες που διεξήχθηκαν εναντίον των Λαλαίων, έχοντας μαζί του δύο κανόνια και εκατόν τριάντα έμπειρους Κεφαλονίτες πολεμιστές, τους οποίους μάλιστα συγκέντρωσε με δικά του έξοδα. Στην πρώτη μάχη και στη δεύτερη ένας μόνον στρατιώτης του θανατώθηκε και ένας τραυματίστηκε· στην τρίτη, όμως, μάχη πέντε θανατώθηκαν και δώδεκα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Πανάς.