Απόδειξη του Εθνικού Ταμείου για οφειλή στον Αν. Κοπανίτσα

Απόδειξη του Εθνικού Ταμείου για οφειλή στον Αν. Κοπανίτσα

Πληροφορίες Εκθέματος

Αρχείο: Οικ. Κοπανίτσα
Κωδικός αναγνώρισης: GR HP_LHP A.4.1.12
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Απόδειξη του Εθνικού Ταμείου για οφειλόμενο ποσό στον Αναγνώστη Κοπανίτσα (27 Οκτωβρίου 1826)

To έγγραφο αναφέρεται σε μελλοντική αποζημίωση του Αναγνώστη Κοπανίτσα με οκτώ χιλιάδες γρόσια λόγω της μη είσπραξης των προσόδων από τις περιοχές Παρορίου και Βορδωνίας εξαιτίας της επικρατούσας αναταραχής. Η απόδειξη φέρει τον αριθμό 563 και έχει τη σφραγίδα του Εθνικού Ταμείου και τις υπογραφές της τριμελούς επιτροπής και του γενικού γραμματέα.