Αναφορά Κυβερνήτη περί συντηρήσεως της Εκκλησιαστικής Σχολής στον Πόρο

Αναφορά Κυβερνήτη περί των πόρων του σχολείου του Άργους
Αναφορά Κυβερνήτη περί των πόρων του σχολείου του ΆργουςΑναφορά Κυβερνήτη περί των πόρων του σχολείου του Άργους

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 21
Αριθμός Εγγράφου: 24
Σελίδα/-ες: 23-24
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Αναφορά (αρ. 411) του Κυβερνήτη, Ιω. Καποδίστρια, προς τη Γερουσία περί συντηρήσεως των σχολείων – και δη της Εκκλησιαστικής Σχολής της Μονής Ζωοδόχου Πηγής στον Πόρο (Ναύπλιο, 3 Φεβρουαρίου 1830)

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής του πολιτικής, μερίμνησε για την ίδρυση της Εκκλησιαστικής Σχολής στον Πόρο, τη διοίκηση της οποίας ανέλαβε ο Νικόλαος Χρυσόγελος ως Γραμματέας των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Παιδείας. Η Σχολή στεγαζόταν στη μονή της Ζωοδόχου Πηγής και ανήκε στα συντηρούμενα από την κυβέρνηση σχολεία. Ο μαθητικός πληθυσμός ήταν οικότροφοι ηλικίας 12-18 ετών, ενώ σπουδαστές μεγαλύτερης ηλικίας γίνονταν δεκτοί με μικρή χρηματική εισφορά. Η Σχολή αναδείχθηκε σε κέντρο εκκλησιαστικής παιδείας του νεοελληνικού κράτους, καθώς από αυτή αποφοίτησαν δεκάδες νέοι κληρικοί.
Ο βαθύτατα ευσεβής Κυβερνήτης είχε ως όραμα την ίδρυση Ανωτέρας Θεολογικής Ακαδημίας, κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων ρωσικών, εξού και αμέσως μετά την εκλογή του είχε ζητήσει από τον λόγιο κληρικό και δάσκαλο του Γένους, Κωνσταντίνο Οικονόμο των εξ Οικονόμων να συντάξει «Σχέδιο Εκκλησιαστικής Ακαδημίας».
Ωστόσο, η δύσκολη συγκυρία της εποχής και η έλλειψη επαρκών πόρων δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του σχεδίου.