Αν. Ορλάνδος, Ναυτικά

Αν. Ορλάνδος, Ναυτικά
Αν. Ορλάνδος, ΝαυτικάΑν. Ορλάνδος, ΝαυτικάΑν. Ορλάνδος, ΝαυτικάΑν. Ορλάνδος, Ναυτικά

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Αναστάσιος Ορλάνδος
Τίτλος: Ναυτικά, ήτοι ιστορία των κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος Αγώνα πεπραγμένων υπό τριών ναυτικών νήσων, ιδίως δε των Σπετσών
Τόμος: Α΄
Σελίδα/-ες: τίτλου & 308-310
Τόπος & Χρόνος: Αθήνα 1869
Εκδοτικός Οίκος: Εκ του Τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδελφέως
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Αναφορά στη ναυμαχία των Σπετσών (8-12 Σεπτεμβρίου 1822)

Η ναυμαχία των Σπετσών ξεκίνησε στις 8 Σεπτεμβρίου 1822, όταν ο ελληνικός στόλος, με επικεφαλής τον Ανδρέα Μιαούλη, αντιμετώπισε την τουρκοαιγυπτιακή αρμάδα στο στενό των Σπετσών. Στόχος των αντιπάλων ήταν, καταλαμβάνοντας τις Σπέτσες, να διευκολύνουν τον ανεφοδιασμό του υπό πολιορκία από τους Έλληνες Ναυπλίου. Η ναυτική σύγκρουση έγινε με άναρχο τρόπο και χωρίς συνεννόηση από την ελληνική πλευρά: «Έκαστος των πλοιάρχων ενήργει αυτομάτως ό,τι του εφαίνετο σωτηριωδέστερον διά την πατρίδα, και μόνη η γενναιότης και η φιλοπατρία, κοιναί ούσα εις άπαντας, ωδήγουν έκαστον εις τας κινήσεις του». Τελικά, η καθοριστική συμβολή των ελληνικών πυρπολικών έκρινε τη ναυμαχία: στις 12 Σεπτεμβρίου ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος υποχώρησε, ανοίχτηκε στο Αιγαίο και εγκατέλειψε το σχέδιο ανεφοδιασμού του Ναυπλίου, το οποίο στις 30 Νοεμβρίου καταλήφθηκε από τους Έλληνες.