Αίτηση νοσηλείων τραυματισμένου αγωνιστή

Αίτηση νοσηλείων τραυματισμένου αγωνιστή

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 13
Αριθμός Εγγράφου: 123
Σελίδα/-ες: 85
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Αίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τη χορήγηση των εξόδων θεραπείας τραυματισμένου αγωνιστή (Κόρινθος, 5 Μαΐου 1822)

Ο εκατόνταρχος Αναγνώστης Πελητζής αιτείται από τη Διοίκηση τη χορήγηση των εξόδων θεραπείας για την ίαση των πληγών του «εις επτά μέρη του σώματος», τις οποίες απέκτησε στην εκστρατεία κατά του Ζητουνίου, πολεμώντας για την πατρίδα.