Αίτημα για πολεμοφόδια και σπαθιά στα Άγραφα

Αίτημα για πολεμοφόδια και σπαθιά στα Άγραφα

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 9
Αριθμός Εγγράφου: 218
Σελίδα/-ες: 243
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Αίτημα του Γεωργίου Αινιάν προς το Βουλευτικό, με θέμα τη χορήγηση πολεμοφοδίων και σπαθιών για το στρατόπεδο των Αγράφων (Τρίπολη, 4 Ιουλίου 1823)

Ο Γεώργιος Αινιάν ζητεί από το Βουλευτικό την άμεση μέριμνα για τον εξοπλισμό του στρατοπέδου των Αγράφων με πολεμοφόδια, σπαθιά και τρόφιμα, αναφέροντας ότι σε αυτό φιλοξενούνται 5-6 χιλιάδες άνδρες.