Αίτημα από χήρες αγωνιστών για σιτηρέσιο

Αίτημα από χήρες αγωνιστών για σιτηρέσιο

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 11
Αριθμός Εγγράφου: 173
Σελίδα/-ες: 189
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Aναφορά από χήρες αγωνιστών προς το Συμβούλιο των Υπουργών, διά της οποίας αιτούνται να τους χορηγηθεί σιτηρέσιο έξι μηνών (Τρίπολη, 25 Ιουνίου 1823)

Πέντε χήρες αγωνιστών, οι οποίοι θυσιάστηκαν στον ιερό αγώνα υπέρ πατρίδος, ζητούν από τη Διοίκηση να τους χορηγηθεί, όπως και την προηγούμενη χρονιά, ένα χρόνο «γέννημα διά ζωοτροφίας […] προς δώδεκα οκάδες τον μήνα της κάθε ψυχής»,  για τις ίδιες και τα παιδιά τους.