Α. Κριεζής, Ο Ρήγας Φεραίος

Α. Κριεζής, Ο Ρήγας Φεραίος

Πληροφορίες Εκθέματος

Σχεδιαστής: Ανδρέας Κριεζής (1813 - t.p.q. 1877)
Εκδότης: Lemercier Bénard
Θέμα: Προσωπογραφία του Ρήγα Φεραίου
Χρονολογία: 1840
Τεχνική & Υλικό: λιθογραφία
Διαστάσεις: 50,4 x 37,3 εκ.
Υπογραφή & χρονολογία: Imp. Lith. de Lemercier Bénard et C.i.e. rue de Seine S.t G.n 55 / Α. Κριεζής / Παρίσια 1840
Προέλευση: Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής
Επιγραφές: ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΣ. / Καλήτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, Παρά σαράντα χρόνων σκλαβιά καί φυλακή. / Αφιερώθη η παρούσα εικών του πρωτομάρτυρος της Ελληνικής ελευθερίας τωι ενδοξοτάτωι Κυρίωι Ιωάννη Κωλέττηι τωι κατά των της Ελλάδος τυράννων γενναίως αγωνισθέντι.