Page 84 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 84

84 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
1.2.9
Νεόφυτος Δούκας
Παιδαγωγία, ήτοι πρώτα μαθήματα των παιδιών εις το αναγιγνώσειν και νοείν οπωσούν, τόμ. Α ́ Βιέννη: Εκ της τυπογραφίας Ιωαν. Βαρθ. Τζβεκίου, πρώην Βενδώτου, 1813
Βιβλιοθήκη της Βουλής
1.2.10
Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός
Κορακιστικά ή διόρθωσις της ρωμαίκης γλώσσας
s.l. 1813
Βιβλιοθήκη της Βουλής
ΤΟ ΤΡΙΠΡΑΚΤΟ αυτό κωμικό έργo παραπέ- μπει διά του τίτλου του στα «κορακίστικα» της παι- δικής ιδιολέκτου, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα ευφυές λογοπαίγνιο με το επίθετο του Αδαμαντίου Κοραή, του οποίου οι γλωσσικές θέσεις παρωδούνται. Όπως αναφέρει στη σελ. 3 ο συγγραφέας, η κωμωδία είναι «το μέσον το δραστηριώτερον προς σφαλμάτων διόρθωσιν», εξού και αποφασίζει να συγγράψει το πόνημά του, για να καταπολεμήσει τον Κοραϊσμόν, «ως επιδημικώτερον εις τους προκομμένους μας».
Ο Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός (1778-1849) προερ- χόταν από τον φαναριώτικο χώρο των επιγόνων του Καταρτζή, τις γλωσσικές επιλογές του οποίου εμμέ-
σως υπερασπίζεται. Εκτός από τα Κορακιστικά, έχει συγγράψει στη Βιέννη τα θεατρικά έργα Ασπασία (1813) και Πολυξένη (1814). Περίφημο είναι και το έργο του Cours de Littérature Grecque Moderne (Γε- νεύη 1827), το οποίο αποτελεί το πρώτο έργο ιστορί- ας της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Πέρα από τη συγγραφική του δράση, ο Ρίζος Νερου- λός αναμείχθηκε στα δημόσια πράγματα, καταλαμβά- νοντας υψηλά πολιτικά και διοικητικά αξιώματα τόσο στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες όσο και στο ανεξάρ- τητο ελληνικό κράτος, ενώ συνέβαλε και στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Αρχαιολογικής Εται- ρείας και της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ (1760-1845), Ηπειρώτης Φιλικός, λόγιος και διδάσκαλος, από το 1803 και για δώδεκα χρόνια έγινε εφημέριος της ελληνικής κοινότητας της Βιέννης, όπου διέμενε, δίδασκε και συνέγραφε. Καρ- πός εκείνης της περιόδου είναι και η Παιδαγωγία, αλ- φαβητάρι για την εκμάθηση της ανάγνωσης. Πρόκειται για τύπο διδακτικού εγχειριδίου ιδιαίτερα δημοφιλούς στο πλαίσιο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, καθώς από νωρίς, υπό τον τίτλο Παιδαγωγία, γράφτηκαν συγγράμματα προορισμένα είτε για τη σχολική εκπαί- δευση, είτε για την οικιακή. Σε αυτά αντικατοπτρίζεται το ενδιαφέρον των λογίων της περιόδου για τη μεθο- δολογία, το περιεχόμενο και τους σκοπούς της εκπαι- δευτικής διαδικασίας ως οδού για την κατάκτηση της ατομικής και συλλογικής ευδαιμονίας.
       82   83   84   85   86