Page 427 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 427

 ΊΊΊ.9.2
Adam de Friedel (περ. 1780 - ;)
Προσωπογραφία του λόρδου Βύρωνα
επιχρωματισμένη λιθογραφία, 48 × 33 εκ.
υπογραφή: Printed by R. Martin (κάτω δεξιά)
επιγραφές: LORD BYRON, (κάτω κεντρικά) The Advocate and Supporter of the Greek Nation. / This Pring forms one of the Series of Greek Portraits / 2nd part now in course of / Publication in London & Paris sold by the principal Book & Printsellers / in Town & Country, 1827 (επεξήγηση, στα αριστερά) Le noble deffense et Soutien de la Nation Grecque / Publié à Londres et à Paris 1827 par A Friedel.- / Ces dessind froment une Serie de Portraits des Grecs / 2ième partie et se trouve chez tous les principaux libraries et marchands d’estampes à Paris et dans les departements. (επεξήγηση, στα δεξιά)
Συλλογή Μιχάλη και Δήμητρας Βαρκαράκη
ΠΟΡΤΡΑΊΤΟ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΏΝΑ, λυτό χαρακτικό από τη σειρά του Adam Friedel [βλ. αρ. κατ. III.8.3]. Από την προ- σωπογραφική σειρά με ήρωες της Ελληνικής Επναάστασης δεν θα μπορούσε να λείπει η μορφή του λόρδου Βύρωνα, τον οποίο ο Friedel είχε συναντήσει το 1824 στο Μεσολόγγι. Το πορτραίτο του εμβληματικού Φιλέλληνα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1825, ενώ η προκείμενη εκδοχή το 1827, σε χάραξη του T. Fairland, από το τυπογραφείο του R. Martin. Ο ρομαντικός ποιητής, με τυπική αμφίεση της πατρίδας του, συνοδεύεται από αρχαιοπρεπή περι- κεφαλαία, προβαλλόμενος εδώ και ως ήρωας της Ελληνικής Επα- νάστασης, λόγω της ενεργού συμμετοχής του.
 Τζορτζ Γκόρντον Μπάιρον
(George Gordon Byron) (1788-1824)
Ο ΤΖΟΡΤΖ ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΜΠΑΐΡΟΝ, 6ος Βαρόνος Μπάι- ρον, γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου του 1788 στο Λονδίνο. Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, με λαμπρές σπουδές, πολυταξιδεμέ- νος, σε ηλικία 21 ετών έγινε βουλευτής.
Για πρώτη φορά βρέθηκε στην Ελλάδα το 1809, σε μια περιήγηση από την Πάτρα και το Τεπελένι, όπου τον φιλοξένησε ο Αλή Πασάς, ως τους Δελφούς, την Αθήνα, αλλά και την Κωνσταντινούπολη. Ο Βύρων, με την ποιητική ευαισθησία την αρχαιομάθεια, που τον δι- έκριναν, μαγεύεται από τις ελληνικές φυσικές ομορφιές και από τα ερείπια της αρχαιότητας και τα αποτυπώνει στο ποιητικό του έργο, όπως φαίνεται π.χ. στο ποίημα «Το προσκύνημα του Τσάιλντ Χά- ρολντ», όπου ο ήρωας παρουσιάζεται να περιπλανιέται σαν άλλος Oδυσσέας και να καταγράφει τις εντυπώσεις του. «Αν είμαι ποιη- τής το χρωστώ στον αέρα της Ελλάδας» έγραφε σε κάποιον φίλο του. Μέσα από έργα όπως τα «Νησιά της Ελλάδας», η «Νύμφη της Αβύδου», «Δον Ζουάν» και άλλα, ο Βύρων αναγορεύεται σε ποι- ητή παγκοσμίου φήμης. Η ελληνολατρία του εκφράζεται και στο ποίημα «Η κατάρα της Αθηνάς», στο οποίο καταφέρεται εναντίον του λόρδου Έλγιν για την κλοπή των μαρμάρων.
Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, ο Βύρων, που ανέκαθεν εξέφραζε αποστροφή προς τα τυραννικά καθεστώτα, αμέσως κι- νητοποιήθηκε. Το 1823 έγινε μέλος του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου, ενώ στις 3 Αυγούστου 1823 έφθασε στο Αργοστόλι ως εκπρόσωπός του, διανέμοντας εφόδια στους επαναστατημέ- νους. Από δικά του χρήματα έστειλε στον Αλέξανδρο Μαυροκορ- δάτο 4.000 λίρες για τη συντήρηση του στόλου. Με ενθουσιασμό τον υποδέχθηκαν στο Μεσολόγγι οι αγωνιζόμενοι Έλληνες στις 5 Ιανουαρίου 1824. Πάλι με δικά του έξοδα οργάνωσε στράτευμα και μερίμνησε για την οχύρωση της πόλεως. Ωστόσο, η εύθρα- στη υγεία του είχε κλονιστεί ανεπανόρθωτα: καταβεβλημένος από υψηλό πυρετό, στις 19 Απριλίου 1824 άφησε την τελευταία του πνοή στο Μεσολόγγι, σε ηλικία μόλις 36 χρονών, σκορπίζοντας βαρύ πένθος σε όλους τους Έλληνες.
H Βουή των Ελλήνων έχει καθιερώσει την 19η Απριλίου, προς τιμήν του Βύρωνα, ως Ημέρα Φιλελληνισμού.
Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Από την αρχαιολατρία στον Φιλελληνισμό 427
    425   426   427   428   429