Page 42 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 42

  42 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
I.1.1
[Pierre-Augustin] Guys, Sécrétaire du Roi, de l’Académie des Sciences & Belles-Lettres de Marseille. Voyage littéraire de la Grèce, ou Lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallele de leurs moeurs, Troisieme Edition revue, corrigée, considérablement augmentée, & ornée de dix belles Planches. On y a joint divers Voyages & quelques Opuscules du même. Tome premier.
A Paris, Chez la Veuve Duchesne, Libraire, rue S. Jacques, au Temple du Goût. M DCC LXXXIII. Βιβλιοθήκη της Βουλής
Ο PIERRE-AUGUSTIN GUYS (1721-1799), ερασιτέχνης αρχαιολόγος και ποιητής, κατ’ επάγγελμα έμπορος, αλλά και μέλος της Ακαδημίας Γραμμάτων και Επιστημών της Μασαλίας (από το 1752), ήταν άμεσος γνώστης της Ανατολής, καθώς είχε εγκατα- σταθεί στην Κωνσταντινούπολη. Από το 1748 άρχισε να ταξιδεύει στον καθαυτό ελλαδικό χώρο, ενώ έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στη Ζάκυνθο, όπου ο γιός τους σταδιοδρόμησε ως πρόξενος της Γαλλίας.
Το έργο του Guys, αφιερωμένο στον Βολταίρο, δη- μοσιεύεται αμέσως μετά τα Ορλωφικά (1769-1770), οπότε το ενδιαφέρον είχε στραφεί στον σύγχρονο Ελ- ληνισμό και την ιστορική τύχη του. Ο Guys σχολιάζει υπό τη μορφή επιστολών και ημερολογίων ταξιδιών, το ανθρώπινο «μωσαϊκό» της οθωμανικής αυτοκρα- τορίας και ιδίως τον ελληνικό κόσμο. Όπως δηλώνει και ο τίτλος του («Λογοτεχνικό ταξίδι στην Ελλάδα, ή επιστολές περί των Ελλήνων, αρχαίων και συγχρόνων, με παραλληλισμό των ηθών τους»), αντιπαραβάλλει τον καθημερινό βίο των συγχρόνων του Ελλήνων, που γνωρίζει εκ του σύνεγγυς, με αυτόν των αρχαίων προγόνων τους, μέσω της αρχαίας γραμματείας, προ- σπαθώντας να αναδείξει την ιστορική τους συνέχεια, εξετάζοντας κριτικά θέματα όπως οι κοινωνικές εκδη- λώσεις, η κατοικία, ο υλικός πολιτισμός, οι λατρευτι- κές συνήθειες, οι δεισιδαιμονίες, η γλώσσα, η ποίηση, τα τραγούδια και οι χοροί.
Εστιάζει ιδίως στον γυναικείο κόσμο, όπως στην ει- κονογραφημένη σελίδα με τον χορό Ελληνίδων στην
εξοχή, θέμα το οποίο σχολιάζει η Madame Chenier (Ελισάβετ Σάντη Λουμάκη, 1729-1808), διανοούμενη κυπριακής καταγωγής, γνωστή για το φιλολογικό σα- λόνι που διατηρούσε στο Παρίσι, κέντρο της φιλελλη- νικής κίνησης.
Το έργο του Guys γνώρισε μεγάλη επιστυχία (με επανεκδόσεις και μεταφράσεις, ήδη το 1772 στα αγγλικά), καθώς αποτελεί το πρώτο εξ ολοκήρου αφιερωμένο στην σύγκριση – και ταύτιση – αρχαίων και νεωτέρων Ελλήνων, θέτοντας τις βάσεις του Φι- λελληνισμού. Η προσέγγιση αυτή θα καταστεί κοινός τόπος της σχετικής γραμματείας, που θέλει να ανα- γνωρίσει την ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους από την Αρχαιότητα στη σύγχρονή του πραγματικότη- τα, και θα εξακολουθήσει με έργα όπως του Frederick Sylvester North Doyglas “An Essay on Certain Points of Resemblance between the Ancient and Modern Greek” (Λονδίνο 1813).
Η παρούσα δίτομη έκδοση, του 1783, είναι η τρίτη (πρώτη το 1771, δεύτερη το 1776), αναθεωρημένη και επαυξημένη, κειμενικά και εικονογραφικά, με σχέ- δια του Antoine Favray και χαρακτικά του Laurent.
 
   40   41   42   43   44