Page 416 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 416

 Ανδρέας Μιαούλης (1769-1835)
ΓΊΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΊΟΚΤΉΤΉ ΚΑΊ ΈΜΠΟΡΟΥ Δημητρίου Βώκου, γεννήθηκε στην Ύδρα (ή στα Φύλλα Ευβοίας) και από την ηλικία των 11 ετών ακολούθησε το ναυτικό επάγγελμα, συνεχίζο- ντας την οικογενειακή παράδοση. Μέχρι το 1816 ασχολήθηκε με ναυτεμπορικές επιχειρήσεις, νόμιμες, αλλά και παράνομες, εμπλεκό- μενος σε συγκρούσεις με πειρατικά, πολεμικά και εμπορικά πλοία. Μάλιστα, το επίθετο «Μιαούλης», που επικράτησε του οικογενειακού επωνύμου «Βώκος», προέρχεται από το πλοίο «Μιαούλ», που ο Αν- δρέας αγόρασε από έναν Τουρκοκρητικό σε ταξίδι του στη Σμύρνη.
Παρά την αρχικά επιφυλακτική του στάση απέναντι στην Επα- νάσταση, από τον Ιανουάριο του 1822 ανέλαβε ναύαρχος της Ύδρας και επικεφαλής του τρινήσιου στόλου, συμμετέχοντας σε σειρά ναυμαχιών σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα, όπως των Πα- τρών (20 Φεβρουαρίου 1822), των Σπετσών (8-13 Σεπτεμβρίου 1822), της Σάμου (5 Αυγούστου 1824) και του Γέροντα (29 Αυ- γούστου 1824), τη μεγαλύτερη ναυτική σύγκρουση της Επανά- στασης. Με τα καράβια του προσπάθησε να αποτρέψει την από- βαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο (1825) και να ενισχύσει το Μεσολόγγι κατά την πολιορκία των ετών 1825-1826, διασπώ- ντας επανειλημμένα τον από θαλάσσης αποκλεισμό.
Κατά την καποδιστριακή περίοδο αρχικά ανέλαβε τη διοίκηση της ναυτικής μοίρας του Αιγαίου, ενώ στη συνέχεια ορίστηκε μέλος του Α ́ Τμήματος της Γερουσίας. Ωστόσο, γρήγορα παραιτήθηκε από τη θέση του, συντάχθηκε με την αντικαποδιστριακή παράταξη και πρωταγωνίστησε στην κατάληψη του Ναυστάθμου του Πόρου (14 Ιουλίου 1831), με κατάληξη την πυρπόληση από τον ίδιο της φρεγάτας Ελλάς και της κορβέτας Ύδρα (1η Αυγούστου) – πράξη η οποία τον στιγμάτισε.
Στο διάστημα ανάμεσα στη δολοφονία του Καποδίστρια και την έλευση του Όθωνα ορίστηκε μέλος της τριμελούς επιτροπής που μετέβη στο Μόναχο, για να δηλώσει την πίστη του ελληνικού λαού προς τον βασιλιά. Κατά την οθωνική περίοδο, τοποθετήθηκε επικε- φαλής του Ναυτικού Διευθυντηρίου και γενικός επιθεωρητής του στόλου, ενώ το 1834 έγινε μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πέθανε στην Αθήνα και τάφηκε στον Πειραιά, στην ακτή που έκτοτε φέρει το όνομά του («Ακτή Μιαούλη»).
 416 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
  ΊΊΊ.6.4
Peter Heinrich Lambert von Hess (1792-1871)
Ο Ανδρέας Μιαούλης καταναυμαχεί τον εχθρικό στόλο κοντά στην Κω
λιθογραφία, 62 x 45 εκ.
υπογραφές: P Herwegen inv. et sculpsit (κάτωθεν του διακοσμητικού πλαι- σίου, κεντρικά) / Gemalt v. Peter Hess (κάτω αριστερά) / Gedr. v. J.B. Kuhn. (κάτω δεξιά) / Eigenthum u. Verlag v. Kohler et Comp. in München (κάτω κεντρικά)
επιγραφές: Ανδρ. Μιαούλης καταναυμαχεί τον / εχθρικόν στόλον περί τήν Κω. (επάνω) / A. Miaulis / beats the turkish fleet at Kos. (αριστερά) / A. Miaulis / bat la flotte turque à Kos. (δεξιά) / A. Miaulis schlägt die türkische / Flotte bei Kos. (κάτω)
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων, αρ. ευρ. 306
ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΊΚΟ ΠΡΟΈΡΧΈΤΑΊ από τη σειρά έργων του Peter von Hess [πρβλ. αρ. κατ. ΙΙΙ.1.17-20].
Εδώ ο Ανδρέας Μιαούλης παρουσιάζεται όρθιος στην κουπαστή του πλοίου του, να κρατάει τηλεσκόπιο και να περιμένει την έκβαση της ναυμαχίας, όταν τον Σεππτέμβριο του 1824 τέθηκε επικεφαλής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ πασά, μετά την υπόταξη της Κρήτης και της Σάμου. Οι δύο εχθρικοί στόλοι συναντήθηκαν και ναυμάχησαν κοντά στην Κω. Χάρη στα ελληνικά πυρπολικά, ο ελληνικός στόλος κατήγαγε σημαντική νίκη.
   414   415   416   417   418