Page 409 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 409

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ
                                    ΊΊΊ.4.2
L’Abeille Grecque, φ. 5, σελ. 1 (Ύδρα, 28 Απριλίου 1827) Αναφορά στον θάνατο του Γ. Καραϊσκάκη σε συμπλοκή στο Φάληρο Βιβλιοθήκη της Βουλής
 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΈΡΊΓΡΑΦΈΤΑΊ η συμπλο- κή μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στον Πειραιά, στην οποία έσπευσαν να βοηθήσουν ο Καραϊσκάκης και ο Νικήτας Σταματελόπουλος. Εξαίρεται ο παρορμη- τικός χαρακτήρας του Καραϊσκάκη, που όρμηξε εν μέσω των εχθρών, σκοτώνοντας μεγάλο αριθμό αυ-
ΊΊΊ.4.3
Γεώργιος Αναξαγόρας Ναύτης
τών, δέχθηκε ωστόσο πυροβολισμό στην κοιλιά και μεταφέρθηκε στη σκηνή του, όπου ξεψύχησε δύο ώρες μετά. Aναφέρεται ότι ο θάνατός του θα βυθίσει την Ελλάδα στον θρήνο, καθώς ο εν λόγω συνδύαζε γενναιότητα, στρατηγικό χάρισμα, σοφία και σύνεση.
 Τραγωδία Ο θάνατος του Καραϊσκάκη ή η Διάλυσις του Ελληνικού Στρατοπέδου εις την Αττικήν
Λιβόρνωι Εκ της του Ι.Π. Ποτσολίνου Τυπογραφία 1828. Βιβλιοθήκη της Βουλής
Ο ΓΈΏΡΓΊΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΤΉΣ (1810-1877), δικηγόρος με σπουδές στην Ιταλία, σταδιοδρόμησε στην Αθήνα και στη Σύρο και προ- σέφερε στην Επανάσταση της Κρήτης (1866-69). Ο πατέρας του, Μιχαήλ Ναύτης, ήταν επικεφαλής της Εφορίας της Φιλικής Εταιρείας στη Σμύρνη, ενώ είχε μυηθεί και η γυναίκα του Κυριακή, από τις ελάχιστες γυναίκες της Φιλικής. Ο Γεώργιος Αναξαγόρας επιδό- θηκε στη συγγραφή διαφόρων λογοτεχνικών έργων,
ΊΊΊ.4.4
Δημήτριος Αινιάν
σε αρχαΐζον ύφος. Το θεατρικό έργο του για τον Κα- ραϊσκάκη συνέργαψε σε νεαρή ηλικία κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Πίζα και εξέδωσε στο γειτο- νικό Λιβόρνο, ενώ προτάσσεται αφιερωτική επιστολή του έργου «Προς τον τιμιώτατον Κύριον Κωνσταντίνον Τοσίτσαν» (Πίζα, 10 Δεκεμβρίου 1828). Πρόκειται για τραγωδία έμμετρη και ομοιοκατάληκτη, στην οποία θρηνεί για τον χαμό του ήρωα και εξυμνεί το αγωνιστι- κό του πνεύμα, όπως και γενικότερα τον πατριωτισμό.
 Ο Καραϊσκάκης ή του Καραϊσκάκη βιογραφία και λεπτομερής έκθεσις Tης τελευταίας εκστρατείας αυτού υπέρ των Αθηνών
Εν Χαλκίδι, Εκ της τυπογραφίας διευθυνομένης παρά Κωνσταντίνου Μ. Αρσενιάδου εκ Μαντινείας. 1834
Βιβλιοθήκη της Βουλής
Ο ΔΉΜΉΤΡΊΟΣ ΑΊΝΊΑΝ (1800-1881)
από τη Φθιώτιδα έλαβε ενεργό μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις της Επανάστασης, ενώ παράλληλα, λόγω της παιδείας του, εκτελούσε χρέη γραμματέα του Εκτελεστικού. Μετά την απελευθέρωση σταδιοδρό- μησε ως δικαστικός και πολιτικός, ενώ ασχολήθηκε με λόγια ενδιαφέροντα και εξέδωσε διάφορα έργα, κυρίως ιστορικού και λογοτεχνικού περιεχομένου.
Είχε βρεθεί κοντά στον Γεώργιο Καραϊσκάκη, ως ιδι- αίτερος γραμματέας του στα τελευταία έτη του βίου του, γι’ αυτό και εξέδωσε την παρούσα βιογραφία του, αξιοποιώντας πρωτογενές υλικό. Ωστόσο, η προ- κείμενη έκδοση κυκλοφόρησε ανωνύμως, καθώς ο Αινιάν την υπογράφει ως εκδότης, όχι ως συγγραφέ- ας, υποσχόμενος μάλιστα να προβεί σε διοθρώσεις τυχόν λαθών.
ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Oι ήρωες του ξίφους 409
 


   407   408   409   410   411