Page 400 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 400

 ΙΙΙ.2
Ο Γέρος του Μωριά
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (1770-1843)
ΥΠΉΡΞΈ Ή ΣΉΜΑΝΤΊΚΟΤΈΡΉ ΉΓΈΤΊΚΉ φυσιογνωμία της Επανάστασης. Γεννημένος σε ένα βουνό της Μεσσηνίας, «ονο- μαζόμενον Ραμαβούνι», έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία 10 ετών. Το 1802, κυνηγημένος από τους Τούρκους, αναγκάστηκε να διαφύγει με την οικογένειά του στη Ζάκυνθο, όπου υπηρέτησε στον αγγλικό στρατό ως ταγματάρχης σε σύνταγμα Ελλήνων εθελοντών. Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και στις αρχές του 1821 επέστρεψε στη Μάνη. Πρωταγωνίστησε σε πολλές καίριες αναμε- τρήσεις, όπως η παράδοση της Καλαμάτας (23 Μαρτίου 1821), οι νίκες στο Βαλτέτσι, τα Βέρβενα και τα Δολιανά (Μάιος 1821) και η άλωση της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821). Η νίκη του στα Δερβενάκια (26 Ιουλίου 1822), όπου αποδεκάτισε τη στρατιά του Δράμαλη, διέσωσε την επανάσταση στην Πελοπόννησο.
Η κλιμακούμενη αντιπαράθεση μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών, τον έφερε στο επίκεντρο των εμφύλιων συρράξεων. Κατά τον πρώ- το εμφύλιο έχασε τον γιο του Πάνο στις 13 Νοεμβρίου 1824. Στον δεύτερο εμφύλιο συνελήφθη και φυλακίστηκε στον Προφήτη Ηλία της Ύδρας. Τελικά του χορηγήθηκε αμνηστία από την Κυβέρνηση, υπό την απειλή της αποβίβασης του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, και του ζητήθηκε να επιστρέψει στα πεδία των μαχών.
Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Καποδίστρια, αν και αντίθετος με το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης που εφήρμοζε. Πρωτο- στάτησε στην εκλογή του Όθωνα, όμως η διαφωνία του με την Αντιβασιλεία κατέληξε στην πολύκροτη δίκη του, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με τον Δ. Πλαπούτα. Περίφημη είναι η απάντηση που έδωσε ο Κολοκοτρώ- νης, όταν τον ρώτησε ο δικαστής ποιο είναι το επάγγελμά του: «Στρατιωτικός. Κρατάω σαράντα εννιά χρόνους στο χέρι το ντου- φέκι και πολεμώ για την πατρίδα». Με την ενηλικίωση του Όθωνα, του χορηγήθηκε χάρη και έλαβε το αξίωμα του συμβούλου της Επικρατείας. Πέθανε τον Φεβρουάριο του 1843 και κηδεύτηκε με πάνδημο συμμετοχή, ενδεδυμένος τη στολή του αρχιστράτηγου και φέρων το ξίφος που είχε στην Επανάσταση.
 400 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
 ΊΊΊ.2.1
Επιστολή της Πελοποννησιακής Γερουσίας προς τον Θ. Κολοκοτρώνη με θέμα τη συγκέντρωση στρατευμάτων από
όμορες περιοχές (Κόρινθος, 20 Ιανουαρίου 1822)
Aρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. 1, αρ. 450, έγγραφο, δίφυλλο [σελ. 450-451]
Βιβλιοθήκη της Βουλής
Ή ΔΊΟΊΚΉΣΉ ΑΝΑΘΈΤΈΊ στον Θ. Κολοκοτρώνη την αρχιστρατηγία των επιχειρήσεων της δυτικής χέρσου Ελλάδος, πε- πεισμένη «εις το φιλογενές και φιλοπάτριδές σου, και ότι σεαυτόν θυσιάζεις υπέρ της πατρίδος». Οι οδηγίες που δίνονται στον Κολο- κοτρώνη είναι να στρατολογήσει δυνάμεις από τις γύρω περιοχές και να φροντίζει για την ευταξία τους, «την αποχήν δηλαδή της αρπαγής των και το να μη ενοχλώσι τινά Χριστιανόν εις το παραμι- κρόν υπέρ της τροφής των και άλλων πολλών».
 

   398   399   400   401   402