Page 396 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 396

 Πέτρος Μαυρομιχάλης (1765-1848)
ΤΕΛΕΥΤΑΊΟΣ ΗΓΕΜΟΝΑΣ («μπέης») της Μάνης από το 1815 και μέλος της Φιλικής Εταιρείας από το 1818, υπήρξε από τους πρωτεργάτες του Αγώνα.
 Στις 17 Μαρτίου 1821 κήρυξε την επανάσταση στην Αρεόπολη, ενώ λίγες μέρες αργότερα κατέφθασε στην Καλαμάτα, επικεφα- λής σώματος δυο χιλιάδων Μανιατών, προκαλώντας την άνευ όρων παράδοση της τουρκικής φρουράς. Τον Μάιο του 1821 εξελέγη Πρόεδρος της Μεσσηνιακής Συγκλήτου (ή Γερουσίας), η οποία απηύθυνε προκήρυξη («προειδοποίησιν») προς τις ευρω- παϊκές αυλές, προσδιορίζοντας τον εθνικό χαρακτήρα της Επα- νάστασης των Ελλήνων.
 Tο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου του 1821, o Π. Μαυρομιχά- λης συμμετείχε στη σύναξη στη μονή Καλτεζών, όπου ιδρύθηκε η «Πελοποννησιακή Γερουσία». Στην Α ́ Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου εκλέχθηκε αντιπρόεδρος του Βουλευτικού και ως το τέλος του Αγώνα κατέλαβε σημαντικά διοικητικά αξιώματα, όπως αυτό του Προέδρου της Β ́ Εθνικής Συνέλευσης (1823), του Προέδρου του Εκτελεστικού (1823-1824), του μέλους της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος (1826) κ.ά.
 Σημαντική ήταν και η στρατιωτική του δράση: πήρε μέρος στην πολιορκία της Τριπολιτσάς (Σεπτέμβριος 1821), πολέμησε ενα- ντίον του Δράμαλη το καλοκαίρι του 1822 και συμμετείχε, επι- κεφαλής 500 περίπου Μανιατών, στην υπεράσπιση της πόλεως του Μεσολογγίου κατά την πρώτη πολιορκία, στα τέλη της ίδιας χρονιάς.
 Μετά την άφιξη του Καποδίστρια διορίστηκε μέλος του Πανελ- ληνίου και της Γερουσίας (1828). Ωστόσο, σύντομα, οι καλές σχέσεις των Μαυρομιχαλαίων με τον Κυβερνήτη έμελλαν να δι- ακοπούν, με αποκορύφωμα τη δολοφονία του τελευταίου από τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, αδελφό του Πέτρου, και τον γιο του Γεώργιο, στις 27 Σεπτεμβρίου 1831.
 Στα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχά- λης διορίστηκε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, από κοινού με τους Γεώργιο Κουντουριώτη και Ανδρέα Ζαΐμη, και στις 16 Ιουνίου του 1844 μέλος της Γερουσίας.
  396 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
    ΊΊI.1.4
Konrad Lange (1809-1856)
Μετάλλιο του Πέτρου Μαυρομιχάλη, 1836
οπισθότυπος: Συμβολική παράσταση με την ανόρθωση της Ελλάδας εμπροσθότυπος: Προσωπογραφία του Πέτρου Μαυρομιχάλη
υπογραφή: Κ. ΛΑΓΓΕ (εμπρόσθια όψη)
επιγραφές: ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ – ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (εμπρόσθια όψη) Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΤΟ ΑΥΤΩΝ • ΤΡΙΠΟΛΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒ. / 1821 (οπίσθια όψη)
αμφιπρόσωπο μετάλλιο από κράμα χαλκού, διάμετρος 4,4 εκ. Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων, αρ. ευρ. 886
ΈΝΑ ΑΠΟ ΤΉ ΣΈΊΡΑ των 12 χάλκινων μεταλλίων με μορ- φές και επεισόδια της Ελληνικής Επανάστασης, δουλεμένων με δε- ξιοτεχνία, που κυκλοφόρησε το 1836 ο Konrad Lange. Ο βαυαρός καλλιτέχνης ήρθε στην Ελλάδα επί Όθωνα, το 1834, και εργάστηκε στο Νομισματοκοπείο Αθηνών ως το 1840, ως χαράκτης νομισμάτων.
Στην οπίσθια όψη αποδίδεται συμβολική παράσταση με την αρ- χαιοπρεπή μορφή της Ελλάδας να ανορθώνεται, υποβασταζόμενη από δύο αγωνιστές. Η αλληγορική απόδοση παραπέμπει, σύμφω- να και με την χρονολογία και τον τόπο που δίνεται κάτωθεν, στην άλωση της Τριπολιτσάς, στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, οπότε ο Αγώ- νας εδραιώθηκε στο κέντρο της Πελοποννήσου. Η επιγραφή (Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΤΟ ΑΥΤΩΝ) προέρχεται από το βιβλίο της Εξόδου (ΙΓ ́, 21).
Στην εμπρόσθια όψη αποδίδεται επίσημο πορτραίτο του Πέτρου Μαυρομιχάλη, ως αρχιστρατήγου – κατά την επιγραφή (εμπροσθί- ως) – των «σπαρτιατικών δυνάμεων», έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο και στην άλωση της Τριπολιτσάς.

   394   395   396   397   398