Page 394 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 394

 IΙI.1
Γ. Κουντουριώτης,
Π. Μαυρομιχάλης, Ρήγας, Αλ. Υψηλάντης
Γεώργιος Κουντουριώτης (1782-1858)
ΥΔΡΑΊΟΣ ΠΛΟΊΟΚΤΉΤΉΣ, πρόκριτος και πολιτικός. Προε- παναστατικά, η οικογένειά του χάρη στην επιχειρηματική της δραστηρι- ότητα είχε στην ιδιοκτησία της μεγάλο μέρος του εμπορικού στόλου του νησιού, με ιθύνοντα νου τον πανίσχυρο αδελφό του Γεωργίου, Λάζαρο. Ως κάτοχοι σημαντικού εφοπλιστικού κεφαλαίου, οι Κουντουριώτες συμμετείχαν στον Αγώνα κυρίως προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη πολεμικών αναγκών και δη για τον εξοπλισμό και τη συντήρηση του στόλου.
Το 1823 ο Γεώργιος Κουντουριώτης εμφανίζεται στην κεντρική πολι- τική σκηνή ως πληρεξούσιος της Ύδρας στη Β ́ Εθνοσυνέλευση του Άστρους (29 Μαρτίου - 30 Απριλίου 1823), ενώ το 1824 καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου του Εκτελεστικού Σώματος, στην οποία παρέ- μεινε καθ’ όλη τη διάρκεια των εμφυλίων διενέξεων. Η ανάμειξή του σε αυτές και η σύγκρουσή του με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη επέφερε βαρύ πλήγμα στον Αγώνα.
Στις αρχές του 1825 αναλαμβάνει την ευθύνη των στρατιωτικών επι- χειρήσεων εναντίον των τουρκοαιγυπτιακών δυνάμεων, η απειρία του όμως οδήγησε σε διαδοχικές αποτυχίες, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί.
Κατά την καποδιστριακή περίοδο, αρχικά δέχθηκε να συμμετάσχει στο Πανελλήνιον ως πρόβουλος (‘πρόεδρος’) στο Τμήμα Οικονομίας (1828) και στη συνέχεια στη Γερουσία (1829), γρήγορα όμως μεταπήδησε στην αντικαποδιστριακή παράταξη. Επανήλθε σε υψηλές διοικητικές και πο- λιτικές θέσεις κατά την οθωνική διακυβέρνηση, παραμένοντας ως τον θάνατό του αφοσιωμένος στον βασιλιά Όθωνα.
 394 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
    ΊΊI.1.1
Konrad Lange (1809-1856)
Μετάλλιο του Γεωργίου Κουντουριώτη, 1836
οπισθότυπος: Αλληγορική παράσταση της αναγεννημένης Ελλάδας εμπροσθότυπος: Προσωπογραφία του Γεωργίου Κουντουριώτη υπογραφή: Κ. ΛΑΓΓKΕ (εμπρόσθια όψη)
επιγραφές: ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ (εμπρόσθια όψη) ΚΥ- ΡΙΟΣ ΕΞΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΚ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΦΥΛΟΥ • 1825 (οπίσθια όψη) αμφιπρόσωπο μετάλλιο από κράμα χαλκού, διάμετρος 4,4 εκ.
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων, αρ. ευρ. 884
ΈΝΑ ΑΠΟ ΤΉ ΣΈΊΡΑ των 12 χάλκινων μεταλλίων με μορ- φές και επεισόδια της Ελληνικής Επανάστασης, δουλεμένων με δε- ξιοτεχνία, που κυκλοφόρησε το 1836 ο Konrad Lange. Ο βαυαρός καλλιτέχνης ήρθε στην Ελλάδα επί Όθωνα, το 1834, και εργάστηκε στο Νομισματοκοπείο Αθηνών ως το 1840, ως χαράκτης νομισμά- των.
Η οπίσθια όψη φέρει παράσταση με την προσωποποίηση της Ελ- λάδας. Αποδίδεται καθήμενη κατά τομή, με εξιδανικευμένα χαρα- κτηριστικά και αρχαιοπρεπώς, να κοιτάζει εμπρός της μικρό παιδί στον τύπο του ερωτιδέα (putto), το οποίο εναποθέτει στα πόδια της κέρας αμαλθείας, γεμάτο νομίσματα. Πρόκειται επομένως για αλληγορική απόδοση της αναγεννημένης Ελλάδας, εν μέσω της Επανάστασης. Η επιγραφή (ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΚ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΦΥΛΟΥ) προέρχεται από το βιβλίο των Βασιλειών (Α ́, ΙΖ ́, 37).
Στην εμπρόσθια όψη αποδίδεται επίσημο πορτραίτο του Γεωργίου Κουντουριώτη, ως προέδρου του Νομοτελεστικού στο Μεσολόγ- γι – κατά την επιγραφή (εμπροσθίως) και την χρονολογία (1825, οπισθίως) του μεταλλίου.

   392   393   394   395   396