Page 25 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 25

Επιπλέον, στον ιστότοπο υπάρχει διαθέσιμη τρισδιάστατη εικονική περιήγηση με ενεργά πληροφοριακά σημεία (info points), ούτως ώστε ο καθένας/η καθεμία από τη σχολική τάξη, το γραφείο ή τον κανα- πέ του/της να μπορεί να βρεθεί στην καρδιά της έκθεσης, να περιηγηθεί στον χώρο, να απολαύσει τα έργα τέχνης και να διαβάσει τα κείμενα, σαν να βρισκόταν στο Μέγαρο της Βουλής. Δεδομένου, μάλιστα, ότι στις εκθέσεις του Κοινοβουλίου βασικό κοινό-στόχος είναι η εκπαιδευτική κοινότητα, στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός πολυμεσικού εκθεσιακού αφηγήματος και με βάση τις σύγχρονες τάσεις για ψυχαγωγική μάθηση (edutainment), έχουν δημιουργηθεί και αναρτηθεί στο site οκτώ (8) ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές-παιχνίδια (π.χ. κρεμάλα, κάρτες μνήμης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κρυ- πτόλεξο κ.ά.), οι οποίες θα παρουσιάζουν με παιγνιώδη και διαδραστικό τρόπο όψεις της Έκθεσης, προ- σκαλώντας τους χρήστες να εξοικειωθούν με την ιστορία της Ζωφόρου και της Επανάστασης. Ο φιλικός προς τον χρήστη σχεδιασμός τους προσφέρει διαβάθμιση του επιπέδου δυσκολίας, έτσι ώστε, πέρα από τα παιδιά και τους εφήβους, να μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και του ενήλικου κοινού.
Τρίτη εκδοχή της Έκθεσης αποτελεί ο παρόν κατάλογος − χάρη στη μοναδική αισθητική των καλλιτε- χνών−γραφιστών Θύμιου Πρεσβύτη και Θοδωρή Αναγνωστόπουλου − μόνιμος και διηνεκής μάρτυ- ρας της ύπαρξής της, ο οποίος συγκεντρώνει σε μια εικονογραφημένη έκδοση όλο το πληροφοριακό, κειμενικό και εικαστικό υλικό, ευελπιστώντας να αποτελέσει εργαλείο αναφοράς για όσες και όσους ασχολούνται με τη μελέτη της περιόδου, αλλά και για κάθε φιλίστορα και φιλότεχνο. Κάθε έκθεμα πλαισιώνεται από λεζάντα με αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του και της προέλευσής του, καθώς και από επεξηγηματικό λήμμα, που παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση. Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τα αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, εκτός από την αρχειακή περιγραφή του κάθε εγγράφου, προς διευκόλυνση των μελετητών, εντός αγκύλης παρατίθεται και η αντίστοιχη σελίδα της ψηφιοποιημένης έκδοσης, που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://paligenesia.parliament.gr/.
Επιπλέον, προκειμένου να συμβάλει στην προώθηση της περί την Ελληνική Επανάσταση έρευνας, ο κα- τάλογος έχει εμπλουτιστεί και με εμπνευσμένες από τις ενότητες της Έκθεσης επιστημονικές συμβολές δοκιμιακού τύπου, εκ μέρους των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής και των Επιμελητών της Έκθεσης.
Κλείνοντας, ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας όλες και όλους όσοι συστρατεύθηκαν μαζί μας στο όραμα της πραγμάτωσης μιας Έκθεσης αυτής της εμβέλειας υπό τόσο αντίξοες συνθήκες· τους αγα- πητούς συναδέλφους της Βιβλιοθήκης και των άλλων υπηρεσιών της Βουλής και τους εξωτερικούς συ- νεργάτες, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται αναλυτικά στην καταγραφή των Συντελεστών. Ιδιαίτερη ωστόσο μνεία και ευχαριστία οφείλουμε στην συντηρήτρια πινάκων ζωγραφικής κ. Χριστίνα Καραδήμα, που ανέλαβε πρόθυμα και άοκνα την συντήρηση και επιμέλεια των έργων τέχνης pro bono.
Ελπίζουμε ότι μέσα από την τριπλή της «υπόσταση» η έκθεση Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων, δύο αιώνες μετά θα εμπνεύσει ερευνητικά ερωτήματα, διδακτικές απόπειρες και εικαστικές απολαύσεις, με επίκεντρο το κομβικό γεγονός, που καθόρισε τη συλλογική μας πορεία και μνήμη, όπως η Επανάσταση του 1821. Ευχόμαστε ότι θα φτάσει σε όσο γίνεται περισσότερους αποδέκτες/αποδέκτριες και ο καθένας/η καθεμία θα βρει στο προσφερόμενο υλικό της έκθεσης κάτι που θα τον αγγίξει, θα του παρακινήσει το ενδιαφέρον, θα του αποκαλύψει μια αθέατη μέχρι τώρα όψη του Αγώνα της Ανεξαρτη- σίας – θα τον οδηγήσει στο να αντικρίσει την Ελευθερία με ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό, υπερηφάνεια και αίσθημα ευθύνης.
Οι επιμελητές της έκθεσης Θοδωρής Κουτσογιάννης - Μαρία Καμηλάκη
Αντικρίζοντας την Ελευθερία μέσα από μοναδικά εκθέματα της Βουλής των Ελλήνων 25
    23   24   25   26   27