Page 24 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 24

24 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
Ο μουσειογραφικός σχεδιασμός έλαβε υπόψιν την αρχιτεκτονική της Αίθουσας Τροπαίων και Υπασπιστών, ώστε να μην ενοχλεί τον μνημειακό χαρακτήρα της, τουναντίον να τον σέβεται και να τον αναδεικνύει.
Επίσης, σε ό,τι αφορά την αισθητική του χώρου, επιλέχθηκαν για το εποπτικό υλικό ουδέτερα χρώματα με μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της διαφάνειας, προκειμένου να έρθουν στο προσκήνιο τα ίδια τα τεκμή- ρια, ελαχιστοποιώντας τον «θόρυβο» των υποστηρικτικών υλικών.
Τέλος, αποφασίστηκε στρατηγικά ο χαρακτήρας της έκθεσης Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων, δύο αιώνες μετά να είναι υβριδικός, αξιοποιώντας, εκτός από τις παραδοσιακές, αναλογικές εκθεσιακές υποδομές, σύγχρονα μέσα προβολής της πληροφορίας. Ειδικότερα, στην Αίθουσα Τροπαίων έχει τοποθετηθεί ψηφιακή διαδραστική τράπεζα με οθόνη πολλαπλής αφής, πάνω στην οποία μπορεί κανείς να απολαύσει από κοντά και να μεγεθύνει τη Ζωφόρο της Επανάστασης, αλλά και να παίξει με διαδραστικές εφαρμογές, εμπνευσμένες από το εποπτικό υλικό των ενοτήτων. Επίσης, στην αίθουσα Υπασπιστών το εκθεσιακό αφήγημα ενισχύεται με την προβολή ειδικού θεματικού βίντεο, με επίκεντρο τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν.
Η εκπόνηση του μουσειογραφικού σχεδιασμού υπήρξε κομβικής σημασίας, όχι μόνο για τον έγκαιρο και λεπτομερή προγραμματισμό της Έκθεσης, αλλά και διότι αποφασίστηκε να κατασκευαστούν νέες προ- θήκες για τη φιλοξενία των τεκμηρίων, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης της Αίθουσας Βενιζέλου ως εκθεσιακού χώρου της Βουλής, με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων στον φωτισμό και τον κλιματισμό, προκειμένου να αποκτήσει όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ενός εκθεσιακού περιβάλλοντος υψη- λών απαιτήσεων. Δραττόμεθα της ευκαιρίας να ευχαριστήσουμε θερμά την Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης, αποτελούμενη από την κ. Ντόλλυ Πετρούλα, Προϊσταμένη του Γραφείου Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων (πρόεδρος), τον Δρα Γ. Αγγελόπουλο, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης & Εκδόσεων (μέλος), την κ. Έλλη Δρούλια, Προϊσταμένη της Δι- εύθυνσης Βιβλιοθήκης (μέλος) και τον Δρα Άγγελο Κοντογιάννη-Μάνδρο, επιστημονικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων (μέλος). Η συμβολή τους σε όλα τα στάδια της προετοι- μασίας της Έκθεσης ήταν καθοριστική, ενώ πάντοτε έτειναν ευήκοα ώτα προς τις εισηγήσεις των Επι- μελητών. Eυχαριστούμε επίσης θερμά για την αμέριστη συμπαράστασή της στο έργο της Έκθεσης την βουλευτή Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Πρόεδρο της Επιτροπής της Βιβλιοθήκης.
ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΡΕΙΣ ΕΚΔΟΧΕΣ
Αποβλέποντας στην ευρύτερη και αποτελεσματικότερη δυνατή εμπλοκή διαφοροποιημένων ακροατη- ρίων, η έκθεση Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων, δύο αιώνες μετά παραδίδεται στο κοινό σε τρεις αλληλοσυμπληρούμενες, αλλά και διαφοροποιημένες μορφές, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικότερα ευθύς αμέσως.
Η πρώτη αφορά την in situ Έκθεση στον φυσικό χώρο, που, όπως ήδη περιγράφηκε αναλυτικά, είναι επιμερισμένη σε τρεις χωροταξικά οριζόμενες και νοηματικά συνδεόμενες ενότητες.
Με δεδομένη αφενός τη συγκυρία της υγειονομικής κρίσης, αλλά και λαμβάνοντας υπόψιν τις σύγχρονες πρακτικές του πεδίου της Ψηφιακής Μουσειολογίας-Μουσειογραφίας, το πληροφοριακό περιεχόμενο της Έκεθσης και η εκθεσιακή εμπειρία θα μεταφερθούν στην ολότητά τους στο εικονικό περιβάλλον του διαδικτύου. Ειδικότερα, ο ιστότοπος της Έκθεσης περιέχει στο σύνολό τους τα φορητά εκθέματα και το συνοδευτικό τεκμηριωτικό υλικό (εισαγωγικά και επεξηγηματικά κείμενα, έγγραφα, έργα τέχνης κ.ά.), κα- θώς και φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης των είκοσι παραστάσεων της Ζωφόρου. Αν, μάλιστα, σκεφτεί κανείς ότι η μήκους 59 μέτρων Ζωφόρος βρίσκεται σε ύψος άνω των έξι μέτρων, η ψηφιακή ανασύνθε- σή της θα επιτρέπει την παρατήρηση λεπτομερειών που το φυσικό μάτι δεν μπορεί να συλλάβει στη διά ζώσης, εκ των πραγμάτων απομακρυσμένη θέασή της.
 

   22   23   24   25   26