Page 218 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 218

218 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
ΙΙ.3.5
Peter Heinrich Lambert von Hess (1792-1871)
Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί τρία πλοία της γραμμής κοντά στη Χίο
λιθογραφία, 62 x 45 εκ.
υπογραφές: P Herivegen inv. et sculpsit (κάτωθεν του διακοσμητικού πλαισίου, κεντρικά) / Gemalt v. Peter Hess (κάτω αριστερά) / Lithogr. v. H. Kohler. (κάτω δεξιά) / Eigenthum u. Verlag v. Meÿ u. Widmaÿer, München. (κάτω κεντρικά)
επιγραφές (διδασκαλίες): Κ. ο Κανάρης πυρπολεί περί / την Χίον 3 πλοία της γραμμής. (επάνω) / C. Kanaris destroys by fire three / Turkish Ships_of_the_line at Tchesme. (αριστερά) / C. Kanaris brûle trios vaisseaux / de ligne turcs auprès de Tchesmé. (δεξιά) / K. Kanaris verbrennt bei Tchesme / drei türkische Linienschifte. (κάτω)
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής, αρ. ευρ. 306
 ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ του Peter von Hess [βλ. αρ. κατ. ΙΙ.1.17-20] απεικονίζεται ο Κωστα- ντίνος Κανάρης κατά την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας κοντά στη Χίο, (6-7 Ιουνίου 1822).
Ο Κανάρης ανέλαβε το παράτολμο εγχείρημα, ως αντίποινα για την καταστροφή της Χίου, τον Απρίλιο του ίδιου έτους, όταν τουρκικός στόλος από 34 πλοία έκανε απόβαση στο νησί και κατέπνιξε την επανάστα- ση των κατοίκων του. Η επονομασθείσα Σφαγή της Χίου στις 30 Μαρτίου συγκλόνισε την ευρωπαϊκή κοι- νή γνώμη. Μετά το αρχικό σοκ, συγκεντρώθηκε ελλη- νικός στόλος από υδραίικα, σπετσιώτικα και ψαριανά πλοία, που καιροφυλακτούσε να χτυπήσει τον ισχυρό οθωμανικό, αραγμένο κοντά στη Χίο. Καθώς μάλιστα
ΙΙ.3.6
ερχόταν προς ενίσχυσή του και αιγυπτακός, υπήρχε ανάγκη άμεσης δράσης, που ανατέθηκε στον Κ. Κανά- ρη και τον Ανδρέα Πιπίνο. Το πυρπολικό του Κανάρη κατάφερε να κολλήσει το μπουρλότο στην ναυαρχίδα του Καρά Αλή και να την καταστρέψει, παρασύροντας στο θάνατο τον ίδιο τον ναύαρχο και σχεδόν αύταν- δρο το πλήρωμά του, περίπου δύο χιλιάδων ναυτών.
Το κατόρθωμα αυτό προξένησε κατάπληξη στο τουρ- κικό ναυτικό και πανηγυρισμούς σε όλο τον επανα- στατημένο Ελληνισμό, ενώ στον πρωτεργάτη του εξασφάλισε δόξα και σεβασμό.
Εδώ ο Κανάρης απεικονίζεται όρθιος, εν μέσω των ναυτών του, ενώ στο βάθος διακρίνεται η τουρκική ναυαρχίδα που έχει παραδοθεί στη φωτιά.
 Peter Heinrich Lambert von Hess (1792-1871)
Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος σώζει το Μεσολόγγι
λιθογραφία, 62 x 45 εκ.
υπογραφές: P Herwegen inv. et sculpsit (κάτωθεν του διακοσμητικού πλαισίου, κεντρικά) / Gemalt v. Peter Hess. (κάτω αριστερά) / Gedr v. J.B. Kuhn. (κάτω δεξιά) / Eigenthum u. Verlag v. Kohler et Comp. in München. (κάτω κεντρικά)
επιγραφές (διδασκαλίες): Αλέξανδρος ο Μαυροκορδάτος περισώζει / τό Μεσολόγγιον ενδόξως αγωνισθείς. (επάνω) / Maurokordatos defends / Missolunghi victoriously. (αριστερά) / Maurokordato défend victoirieusement / Missolunghi. (δεξιά) / Maŭrokordatos vertheidigt / Siegreich Missolŭnghi (4 κάτω)
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής, αρ. ευρ. 306
ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ του Peter von Hess [βλ. αρ. κατ. ΙΙ.1.17-20] απεικονίζεται ο Αλέξαν- δρος Μαυροκορδάτος στο Μεσολόγγι.
Ο Μαυροκοδράτος, διπλωμάτης και πολιτικός, ανέλα- βε και στρατιωτική δράση, επιχειρώντας να διακριθεί προσωπικώς, χωρίς ωστόσο πάντοτε ευτυχή αποτε- λέσματα, μιας και ευθύνεται για την καταστροφή στο Πέτα, τον Ιούνιο του 1822. Ωστόσο, ο ίδιος είχε πρω- ταγωνιστικό ρόλο στην οχύρωση του Μεσολογγίου κατά την πρώτη πολιορκία του και την επιτυχή από-
κρουση των Τούρκων τη νύχτα των Χριστουγέννων του 1822. Η σωτήρια για το Μεσολόγγι δράση του απάλειψε την ήττα στο Πέτα και εδραίωσε την αρχη- γική του θέση.
Εδώ εμφανίζεται όρθιος ανάμεσα στους υπερασπι- στές του Μεσολογγίου, ενώ σύρουν κανόνι για την υπεράσπιση των τειχών του. Ο ίδιος ο Μαυροκοδρά- τος παρουσιάζεται αχέρωγος, να αντενίζει στον ορί- ζοντα και να οργανώνει την άμυνα της μαρτυρικής πόλης.
 


   216   217   218   219   220