Page 19 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 19

Αντικρίζοντας την Ελευθερία μέσα από μοναδικά εκθέματα της Βουλής των Ελλήνων
Ησυμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 αποτελεί ιστορικό ορόσημο τιμής, μνή- μης και αναστοχασμού, όχι μόνο για την πορεία της Ελλάδας ως ανεξάρτητου κράτους, αλλά και για τον σχεδιασμό του μελλοντικού της βηματισμού. Η ιδιαίτερη συγκυρία της εθνικής αυτής επετείου
έχει εμπλουτίσει τον εγχώριο και διεθνή δημόσιο λόγο με σημαντικές επιστημονικές, καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές συμβολές, σε πείσμα των περιοριστικών συνθηκών που επιβάλλει η τρέχουσα υγειονομική κρίση. Σε αυτό τον χάρτη εθνικής αυτογνωσίας έρχεται να προστεθεί μία ακόμη νησίδα, η έκθεση Αντι- κρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων, δύο αιώνες μετά.
Συναισθανόμενοι το βάρος της ευθύνης που συνεπάγεται η ανάληψη της επιμέλειας ενός τόσο εμβλημα- τικού πολιτιστικού γεγονότος, ο σχεδιασμός της Έκθεσης ξεκίνησε πολύ καιρό πριν. Όταν αρχίσαμε πρω- τόλεια να επεξεργαζόμαστε ιδέες και σκέψεις αναφορικά με την κεντρική δημιουργική ιδέα (concept), κοινή βούλησή μας ήταν το εκθεσιακό αφήγημα να συγκεντρώνει τα εξής στοιχεία: πρωτοτυπία, μοναδι- κότητα, υψηλό επιστημονικό επίπεδο, σύγχρονη μουσειολογική και μουσειογραφική οπτική, υβριδικότητα και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, ανάλαφρη αισθητική και προσιτή γλώσσα επικοινώνησης. Αυτές οι αρχές κατηύθυναν και όλη τη μετέπειτα εργασία μας κατά τη μορφοποίηση του εκθεσιακού περιεχο- μένου. Σε στενή συνεργασία και συνδυάζοντας τις ειδικότητές μας, επελέγησαν εικαστικά και κειμενικά τεκμήρια υψηλής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, προκειμένου να ανασυντεθεί με νοηματική ενάργεια αλλά και συναισθηματική έκφραση το υπέρτατο αγαθό της Επανάστασης του 1821, η Ελευθερία, προ- σφέροντας στους επισκέπτες και τις επισκέπτριες προνομιακή πρόσβαση στα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάκτησή της.
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Σε ό,τι αφορά τον βασικό νοηματικό ιστό, αυτός ήταν σχεδόν αυτονόητος από την αρχή: η ζωφόρος της ιστορικής Αίθουσας Τροπαίων (νυν Αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος»), στον πρώτο όροφο του Μεγάρου της Βουλής, στην οποία απεικονίζονται σημαντικά πολεμικά και διπλωματικά γεγονότα από το 1821 έως και το 1833. Πρόκειται για ένα εικαστικό μνημείο που δεν έχει αναδειχθεί per se επαρκώς• ένα μοναδικό καλλιτέχνημα του Κοινοβουλίου, άρρηκτα δεμένο με την ιστορία και τις χρήσεις του κτηρίου• μια διακοσμητική παρέμβαση με βαρύνουσα καλλιτεχνική και ιστορική αξία ως πρώτη επίσημη-θεσμική απεικόνιση σκηνών και μορφών του Αγώνα, και μάλιστα με χρονική εγγύτητα προς τα αναπαριστώμενα γεγονότα (1842-43)• μια εικαστική δημιουργία για την Ελληνική Επανάσταση ιδωμένη υπό το βλέμμα του άλλου, καθώς εμπνευστής και αναθέτης υπήρξε ο Βαυαρός βασιλιάς Λουδοβίκος Α ́ και σχεδιαστής ο επίσης Βαυαρός καλλιτέχνης Ludwig Michael von Schwanthaler, λεπτομέρεια που προσφέρεται για κριτική ανάλυση των προσλήψεων του Αγώνα.
Από τη στιγμή που έγινε η κομβική αυτή επιλογή, εν συνεχεία ξεκίνησε η έρευνα για τον εντοπισμό εποπτικού υλικού για την εικαστική και κειμενική τεκμηρίωση καθεμιάς από τις 20 παραστάσεις της ζω- φόρου της Επανάστασης, επιχειρώντας μια πολυτροπική και πολυπρισματική προσέγγιση. Οι παραστά-
 19
 


   17   18   19   20   21