Page 11 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 11

Αντί Προλόγου
Αντί προλόγου παρατίθεται η ομιλία που εκφώνησε ο Πρόεδρος της Βουλής των Έλλήνων, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, στη συνεδρίαση ΡΓ ́ της 24ης Μαρτίου 2021, της Ολομέλειας της Έθνικής Αντιπροσωπείας, με θέμα την επέτειο των 200 ετών από την Έπανάσταση του 1821.
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς δεν γίνονται οι εορτασμοί των 200 ετών από την κήρυ- ξη της Εθνικής μας Επαναστάσεως του 1821 με τις συνθήκες που όλοι θα θέλαμε, αλλά, έστω κι έτσι, η συγκυρία, η επικαιρότητα, η δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε ας υποκλιθεί στην Ιστορία και ας αναγνωρίσουμε ότι ακόμα και αυτή η δύσκολη συγκυρία, που περνάμε πολλούς μήνες τώρα απ’ αυτόν τον υγειονομικό δαίμονα, δεν υπερτερεί συναισθηματικά, πνευματικά, νοητικά της τιμής που οφεί-
λουμε να δείξουμε στη μέγιστη επέτειο του Ελληνισμού.
«Η Ελλάς θέλει σχηματίσει εν κράτος ανεξάρτητον, και θέλει χαίρει όλα τα δίκαια, πολιτικά, διοικητικά και εμπορικά, τα προσπεφυκότα εις εντελή ανεξαρτησίαν». Είναι το πρώτο άρθρο της Συνθήκης του Λονδί- νου της 3ης Φεβρουαρίου του 1830 μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων τότε, Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, με την οποία Συνθήκη αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της χώρας μας.
«Όλαι αι χώραι και τόποι κείμενοι προς μεσημβρίαν αυτής της γραμμής θέλουν ανήκει εις την Ελλάδα». Οι χώροι και οι τόποι που κείνται νοτίως αυτής της γραμμής. Ποιας γραμμής, κυρίες και κύριοι συνάδελ- φοι; Της γραμμής που καθορίζουν οι εκβολές του Αχελώου και του Σπερχειού. Αυτή ήταν η πρώτη Ελ- λάδα του 1830, η Ελλάδα νοτίως της γραμμής των εκβολών του Σπερχειού και του Ασπροποτάμου, του Αχελώου δηλαδή, συν την Εύβοια, τις Β. Σποράδες, τις Κυκλάδες. Και με εφαλτήριο αυτήν την Ελλάδα, 200 χρόνια μετά, βρισκόμαστε σήμερα εδώ.
«Η μνήμη» -γραφεί ο Διονύσιος Κόκκινος στη συγκλονιστική «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσε- ως- «υπήρξε το μέγα πρώτο κεφάλαιο του νοούντος ανθρώπου διά την κατάκτηση των νέων του δρόμων. Από την ανάγκη της αναπτύξεως του όπλου τούτου εδημιουργήθη η Ιστορία. Είναι η γνώσις των δοκιμασμένων δυνάμεων ενός λαού και των εκδηλωμένων του δυνατοτήτων», -προσέξτε, των δοκιμασμένων του δυνάμεων και των εκδηλωμένων του ιδιοτήτων- «στα εμπόδια, τις δοκιμασίες και τις κατακτήσεις κατά το πέρασμα των αιώνων. Χωρίς την γνώσιν του παρελθόντος, είναι αδύνατον να μετρήσουμε τας δυνάμεις του παρόντος, ούτε να ατενίσουμε προς το μέλλον», λέει ο ακαδημαϊκός Διονύσιος Κόκκινος.
Σήμερα είμαστε μπροστά στο συγκλονιστικό γεγονός της συμπλήρωσης δύο αιώνων από το ξέσπασμα της Επανάστασης, από το ξέσπασμα δηλαδή του ενδοξότερου και σπουδαιότερου γεγονότος της Ιστο- ρίας του νεότερου Ελληνισμού, που οδήγησε στη δημιουργία του ελληνικού κράτους ύστερα από έναν εννιάχρονο επικό αγώνα εναντίον αντίπαλου ασύγκριτα ισχυροτέρου.
Οι παράγοντες του ’21, αυτό που προετοίμασε την Επανάσταση του ’21, είναι γνωστοί. Επιγραμματικά τους επαναλαμβάνω και τους καταθέτω. Η παράδοση του ελληνικού γένους, όχι μόνο ως συνείδη- ση Ιστορίας αλλά και ως κληρονομημένες και διδαγμένες υποσυνείδητες τάσεις που ξυπνούν και μας οδηγούν προς το πεπρωμένο μας, όταν χρειαστεί. Δεν ήταν όλοι οι επαναστάτες του ’21 γνώστες της συνταγματικής παραδόσεως της Γαλλικής Επαναστάσεως ή της Αμερικανικής Επαναστάσεως, δεν ήταν γνώστες του Αριστοτέλη ή του Πλάτωνα, παρά την ύπαρξη του Διαφωτισμού, παρά την ύπαρξη της αρχαιολατρίας, που προετοίμασαν την Επανάσταση. Ήταν οι περισσότεροι πολύ πιο απλοί άνθρωποι
 11
 
   9   10   11   12   13